E-post och Kalender för Windows 10 – nu visas texten korrekt

En enda uppdatering kan vara skillnaden mellan ett användbart program och total oanvändbarhet. E-post och Kalender för Windows 10 Mobile är inte oanvändbara men deras rendering av text har visat sig långt sämre än många önskat. Därför lär den senaste uppdateringen komma som en välkommen nyhet då bland annat rendering av e-postmeddelanden har blivit kraftigt förbättrad. Så pass att texten nu inte försvinner i högerkanten när skärmen inte räcker till. Istället görs korrekta radbryt för att meddelandena ska vara läsbara.

Fortsätt läsa

Site Footer

Sliding Sidebar