Bing Finance blir MSN Money inom kort

msn-money-app

Microsoft döper om Bing Finance till MSN Money inom den närmaste framtiden.

Redmond-företaget är just nu i en fas där hela varumärken byts ut inom företaget och det verkar som att man inte bara slår på stora trumman utan även går ner på appnivå med sina justeringar.

Bing-apparna för Windows Phone kommer gradvis att gå under MSN-märkning inom kort och det betyder att bland annat News, Weather och Travel får såväl nya namn som ändrat utseende.

Även Bing Finance görs om och då till MSN Money inom de närmaste dagarna. Några funktioner kommer inte att tas bort enligt Microsoft utan samtliga befintliga verktyg finns tillgängliga även efter uppdateringen.

Sara
Teknikintresserad till tusen och Microsoft-fantast ut i fingerspetsarna. Mitt liv kretsar kring Microsoft och deras produkter men ibland spårar jag över på andra områden som relaterar till detta.