Vi på Allt om Microsoft värnar om din integritet och tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Denna integritetspolicy beskriver vilken typ av information vi samlar in, hur vi använder den och hur du kan skydda dina rättigheter gällande dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Personuppgifter kan inkludera, men är inte begränsade till, namn, kontaktinformation, e-postadress, betalningsinformation och annan information som du frivilligt lämnar till oss.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster, administrera ditt konto, behandla betalningar, skicka relevant information och kommunicera med dig i den mån att de funktioner finns tillgängliga på sajten. Vi kan också använda dina personuppgifter för att förbättra våra tjänster, anpassa din användarupplevelse och genomföra interna analyser.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller enligt lagliga skyldigheter. Vi kan dock komma att dela personuppgifter med betrodda samarbetspartners och leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster.

Säkerhet för personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi använder säkerhetstekniker och kryptering för att skydda informationen och begränsar åtkomsten till endast de personer som behöver den för att utföra sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av, begränsning av behandling av eller radering av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter, kontakta oss via mejl.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår integritetspolicy och vår behandning av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan. Vi värdesätter ditt förtroende och strävar alltid efter att skydda din integritet och hantera dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Om du har några frågor, funderingar eller önskar utöva dina rättigheter enligt integritetspolicyn, är du välkommen att kontakta oss via mejl. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella frågor eller problem du kan ha.

Denna integritetspolicy gäller från den 15 maj 2023 och ersätter alla tidigare versioner av vår integritetspolicy. Eventuella ändringar i integritetspolicyn kommer att publiceras på vår webbplats.

Tack för att du har tagit dig tid att läsa vår integritetspolicy. Vi uppskattar ditt förtroende och ser fram emot att fortsätta att tillhandahålla våra tjänster med din integritet i åtanke.