Azure Data Factory underlättar vid datahanteringen

Nya Azure-tjänst ska ge smartare datahantering Microsoft håller på att färdigställa en…