Carlsberg har valt att använda Office 365 på global nivå för att ansluta alla sina kontor med varandra. Fler än 20 000 anställda berörs av valet som är tänkt att öka produktiviteten, ansluta olika regioner och ge en samordnad plattform. ...