Fitbit har släppt ännu en uppdatering till sin Windows Phone-app. Den nya versionen 1.7.256 kommer bara dagar efter den förra och kommer utan en ändringslogg. Vi kan därför anta att justeringarna som gjorts är mycket få till antalet. Förra uppdateringen ...