En allvarlig sårbarhet i Windows har lagats av Microsoft i samråd med tekniker från IBM. Sårbarheten finns i alla Windows-versioner ända tillbaka till Windows 95 – vilket betyder att den har funnits i otroliga 19 år utan att någon tros ...