Microsoft i samarbeta med Wix Microsoft öppnar upp för skapandet av webbsajter via tjänsten Wix samtidigt som man stänger ner funktioner “Offentlig webbplats” i Sharepoint Online. Wix har idag fler än 59 miljoner användare, hundratals teman och tillägg för integration ...