Intune har optimerats för Android Microsoft Intune är en tjänst där företag enkelt kan hantera information som skickas från de egna servrarna till anställdas mobila enheter. IT-ansvariga kan applicera regler för hantering av denna data och på så vis begränsa ...