Kinas regering väljer bort Windows 8 – stannar istället med Windows XP

Kinas regering väljer bort Windows 8 och betalar inte för extra support från Microsoft

Trots att Microsoft inte längre ger något officiellt stöd för gamla Windows XP så är det många privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter som biter sig fast. Tidsåtgången och kostnaden för ett byte blir för stort enligt många – inte minst för de som har tusentals datorer som ska ersättas, personal utbildas och för att inte tala om att det överhuvudtaget ska fungera också.

Windows XP LogoDen kinesiska regeringen är en av de stora tungviktarna som helt nyligen gått ut med att de inte tänker ersätta Windows XP med nyare Windows-versioner. Man tänker inte heller betala för utökad support hos Microsoft utan förlitar sig istället på kinesiska säkerhetsföretag som ska ta fram egna uppdateringar för att öka säkerheten i Windows XP.

Hur mycket regeringen faktiskt betalar säkerhetsföretagen är nog inget vi kommer att får reda på via officiella kanaler, men det är nog mindre än vad bytet av hundratusental datorer skulle gå på. Efter rabatter kostar en Windows-licens i Kina cirka 299 CNY, eller 35 euro, och sen tillkommer byte av hårdvara och utbildningar – för att bara nämna två av mängder av tänkbara kostnader för en regering i storlek med Kinas.

Sara
Teknikintresserad till tusen och Microsoft-fantast ut i fingerspetsarna. Mitt liv kretsar kring Microsoft och deras produkter men ibland spårar jag över på andra områden som relaterar till detta.